Facebook Twitter Scribd Youtube rss

Fotoğraflar

fotograflar.jpg

Videolar

videolar.jpg

Yayınlar

yayinlar.jpg

3hlogo.png

3H Hareketi

3H Hareketi (Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü), Türkiye'de 2006 yılından beri aktif olan bir gençlik düşünce kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana 3H, sosyalizm, faşizm, radikal muhafazakarlık ve otoriteryenizm gibi liberalizm karşıtı fikirlere karşı, düzenlemiş olduğu etkinliklerle özgürlüklerden yana bir alternatif ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 3H Hareketi, sıklıkla seminerler ve zaman zaman da yapmış olduğu protestolarla gündemde ses getirmeyi amaçlamaktadır. Grubun aynı zamanda her gün güncellenen ve üyelerinin ekonomik, siyasi ve sosyal meselelere dair makalelerinin bulunduğu aktif bir websitesi de mevcuttur. 3H Hareketi, Türkiye'nin heryerinden özgürlükçü öğrencilerin birbirleri ile buluşma imkanı bulduğu "Liberal Gençlik Kongresi" organizasyonu ile de, Türkiye'de liberal bir gençlik networkü oluşturan çatı bir kurum olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

 

www.3hhareketi.org

 


hyd.png

Helsinki Yurttaşlar Derneği

(hYd), uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi'ne (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) dayanan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi ve çoğulculuk gibi alanlarda etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Eylül 1993'te kuruldu. Derneğin hedefi, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hayata geçirilmesi ve sivil tabanda yaygın hale getirilmesidir. Dernek bu hedeflere ulaşmada, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümünü ilke kabul eder.

www.hyd.org.tr


hrantdinklogo.jpg

Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink'in hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine sahip, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan vakfın çalışma alanlarından bazıları şöyledir:

  • Tarih
  • Kültür ve Sanat
  • Eğitim
  • İnsan Hakları ve Demokratikleşme
  • Türkiye-Ermenistan İlişkileri

www.hrantdink.org


ipc.jpg

İstanbul Politikalar Merkezi (IPM)

Sabancı Üniversitesi'nde konumlanan Istanbul Politikalar Merkezi, toplum bilim, yönetim ve kamu siyasası alanlarında seçkin kişi ve kurumları içeren bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturarak uygulamalı sosyal bilimler çalışmalarına ülke ve bölge çapında ivme ve etkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

www.ipc.sabanciuniv.edu


kaosgl_logo_tr.png

KaosGL

Türkiye'nin en köklü LGBT örgütlerinden Kaos GL, LGBT kişilerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, varoluşlarını gerçekleştirmelerine ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacıyla 1994'ten bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Kaos GL medya, akademi, insan hakları ve kültür programları çerçevesinde lezbiyen, gey, biseksüel ve translar dahil tüm kimliklerden insanları insan hakları, özgürlük, adalet ve toplumsal barış nosyonlarını temel değerler olarak ve hiçbir toplumsal kesimi dışlamadan benimsemeleri için cesaretlendirmektedir.

www.kaosgl.com


ldhlogo.png

Liberal Demokrasi Hareketi Derneği (LDH)

Demokratik, Cumhuriyetçi, Liberal bir düşünce çerçevesinde Liberalizm, Demokrasi, Toplum ve Ekonomi konularında araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak, İnsan Temel hak ve özgürlüklerini, bireyin mutluluğu ve zenginliğini esas alan; Liberalizm'i tanıtmak, Liberal Demokrasi'nin yaşama geçirilmesini sağlamak, Liberal görüş ve düşünceleri paylaşmak üzere; sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

www.ldh.org.troadtr.png

Özgürlük Araştırmaları Derneği

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini temel alan bir sivil toplum kuruluşudur. ÖAD’nin ana misyonu Türkiye’de ve dünyada bireysel özgürlük, hoşgörü, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve piyasa ekonomisi gibi temel liberal değerler ve kurumların anlaşılmasını ve yerleşmesini sağlamaktır.
ÖAD, liberal değer ve kurumların Türkiye’de yerleşmesinin önündeki engellerin tespiti ve bu engellerin aşılması vizyonu ile araştırmalar yapmak; iç ve dış kamu politikaları üzerine bu perspektiften raporlar hazırlamak; konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amaçlarını taşır.

www.ozgurlukarastirmalari.com


p24logo.png
P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu

P24, gazetecilik mesleğinin yoğun siyasi ve ekonomik baskılar altında bulunduğu bir dönemde, editoryal bağımsızlığı desteklemek ve geliştirmek amacıyla başlatılan bir girişimdir.
Kâr amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında Türkiye medyasının tecrübeli bazı mensupları bulunmaktadır. P24, geniş bir görev tanımıyla, Türkiye medyasının kapasitesini genişletmek, medya bağımsızlığı konusunda kamusal bir talep yaratmak, en iyi gazetecilik uygulamaları için araştırma yaparak bunlara destek sağlamak ve internet haberciliğine geçişi teşvik etmek amacıyla faaliyete koyulmuştur.
Bunun için şu yollara başvurulacaktır:
- Örnekler üretilmesi (içerik sağlama, bağımsız kaynaklar üzerinden araştırmacı gazeteciliğin örgütlenmesi ve teşvik edilmesi),
- Genç profesyoneller için eğitim programları düzenlenmesi,
- Medya itibarı ve onuruna ilişkin konular hakkında kamusal farkındalık yaratılması.
Kısaca, P24 yerleşik medyaya olan güvenini kaybetmiş bir toplumda, özgür ve bağımsız bir medyanın değerlerini öne çıkarmayı ve kanıtlamayı amaçlamaktadır.
 

RekabetDernegi.jpg
Rekabet Derneği (RD)

Rekabet Derneği 20 Mayıs 2004 tarihinde kuruluşunu tamamlamış bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin amacı Türkiye'de rekabet ortamının ve rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Derneğin genel merkezi Ankara'da olup İstanbul şubesi kuruluş aşamasındadır.
 

tesev.jpg

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV)

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir. TESEV'in faaliyetleri üç çalışma alanı altında toplanmıştır:

  • Demokratikleşme Programı
  • Dış Politika Programı
  • İyi Yönetişim Programı

www.tesev.org.tr


turkonfed.jpg

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); gönüllülük esasına göre kurulmuş, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindedir. TÜRKONFED, temsil ettiği iş insanları ve şirketler dikkate alındığında, Türkiye’nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız ve gönüllü sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED Çatısı altında; 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

www.turkonfed.org


Bu kurumlar dışında, Vakıf belirli zamanlarda çoğunluğu sivil toplum kurumları olmak üzere çeşitli örgütlerle birlikte çalışmaktadır. Projelerin tamamında liberal prensip ve değerlerin yayılması işbirliğinin temelini oluşturmaktadır.

 

13 May 2009 tarihinde oluşturuldu
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2016