Facebook Twitter Scribd Youtube rss

Fotoğraflar

fotograflar.jpg

Videolar

videolar.jpg

Yayınlar

yayinlar.jpg

b_300_200_16777215_00_images_111.jpgYurttaşlık Derneği’nin (eski Helsinki Yurttaşlar Derneği),  Friedrich Naumann Vakfı’nın desteği ile yürüttüğü “Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata Entegrasyonuna Yönelik Envanter Çalışması” başlıklı çalışma çerçevesinde düzenlenen danışma toplantısı 21 -22 Ekim 2016 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Bu toplantıda, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gündelik hayatın çeşitli alanlarında karşılaştıkları ya da orta ve uzun vadede karşılaşabilecekleri sorunları, bu sorunlara ilişkin olarak yetkililer tarafından alınan/alınmayan/alınması gereken tedbirlerin sıralandığı envanter çalışmasının taslak hali, Suriyeli mültecilere ilişkin faaliyetlerde bulunan Türkiyeli ve Suriyeli sivil toplum örgütleri/aktivistler/uzmanlar ile paylaşıldı.

Yurttaşlık Derneği sözkonusu envanter çalışmasını, “insani güvenlik” yaklaşımı çerçevesinde şekillendirdi. Son yıllarda Yurttaşlık Derneği’nin tasarladığı ve yürüttüğü tüm çalışmaların çatısı olan “insani güvenlik” yaklaşımı, devletlerin geleneksel “güvenlik” algısının ve bu algı etrafında şekillenen güvenlik önlemlerinin ötesine geçer. 2000’li yıların başından beri Avrupa Birliği’nin de gündemine giren “insani güvenlik” yaklaşımı, bireyi merkeze koyarak, onurlu ve kaliteli bir hayat sürmek için günlük hayattaki riskleri ve tehditleri, insan hakları, katılımcılık, çoğulculuk ve diyalog araçlarıyla çözmeyi önerir.

b_300_200_16777215_00_images_P1040691.jpgBu toplantı, katılımcılardan gelen öneri, eleştiri ve katkılar ışığında, envanter çalışmasını daha da geliştirmeyi, eksik noktalarını gidermeyi, araştırma sırasında gözden kaçan hususları tamamlamayı ve böylece çalışmaya son halini vermeyi amaçladı. Toplantıya 28 kişi katıldı. İlk gün katılımcılara, envanter çalışmasının kapsamı, amacı ve metodolojisi hakkında bilgiler aktarıldı İkinci gün ise, envanter çalışmasının bulguları başlık başlık ele alınarak tartışmaya açıldı ve değerlendirildi. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği ve son derece canlı geçen tartışmalar sonucu her başlık için üzerinde uzlaşılan değişiklikler yapıldı.

Katılımcılar, envanter çalışması fikrini çok yaratıcı bulduklarını ve kendi çalışmalarında yol gösterici olacağını ifade ettiler.

Envanter çalışması ve raporu, araştırmacılarca son hali verildikten sonra, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu yönetimi birimleri ve basınla paylaşılacak. Ayrıca bu çalışma internet üzerinden de kullanıma sunulacak.