Facebook Twitter Scribd Youtube rss

Fotoğraflar

fotograflar.jpg

Videolar

videolar.jpg

Yayınlar

yayinlar.jpg

Friedrich_Naumann.jpgProtestan bir papazın oğlu olarak Saksonya, Almanya’da , 25 Mart 1860’da doğan Friedrich Naumann, aile geleneğini takip ederek ,Leipzig ve Erlangen’de teoloji okudu. Saksonya sanayi bölgelerinde, kilise için çalışan bir işçi ve daha sonraları da rahip olarak, kendisi gibi işçi sınıfının sosyal sorunları ile karşı karşıya kalmıştır.

1890 yılında, muhafazakar "Hristiyan-Sosyal Hareket" e katıldı ve 1896’da tekrar ayrıldı. Vizyonunu ve ideolojisini paylaşan insanlarla birlikte, aslında pek çok genç insanı çeken "Ulusal-Sozialer Verein" (Ulusal-Sosyal Dernek) isimli liberal bir işçi partisi kurdu. Ancak, bu dernek parti politikalarında uzun ömürlü olamadı ve "Liberal Dernek" ("Freisinnige Vereinigung") ile güçlerini birleştirmek zorunda kaldı ve 1903'te farklı bir dernek olarak varlığını durdurdu. Naumann’ın kendisi “Die Hilfe” (“Assistance”) adlı dergideki düzenlemelerinden dolayı, Alman İmparatorluğu boyunca geniş çevrelerce günden güne daha fazla tanınmaya başladı.1907’de parlamentoya seçildi.

Naumann’ın  ana amacı, ulusal-liberallerden  sosyal demokratlara kadar uzanan geniş bir koalisyon oluşturmak için, Alman İmparatorluğu içindeki çeşitli ilerici grupları birleştirmekti. Bu koalisyon,  liberal demokrasinin işçi sınıfının sorunlarına çözüm getiren siyasi temel olduğuna ikna olmuş olan II. Wilhelm tarafından yönetilen Alman İmparatorluğunun siyasi ve ekonomik dönüşümü için çalışmalıydı. Bu yaklaşım, 1910’da "Fortschrittliche Volkspartei" (İlerici Halk Partisi) - çeşitli hareketleri birleştirici bir sosyal-liberal parti- kurulmasıyla ve 1912’de liberaller ve sosyal demokratlar arasındaki anlaşmanın parlamentoda ilerleyici bir çoğunluk elde edilmesine yol açmasıyla kısmen başarılı oldu. Naumann, 1918 yılına kadar, önde gelen bir liberal temsilci olarak, parlamento üyeliğine devam etti.

1914’te I. Dünya Savaşı patlak vermişti. 1918’de Alman İmparatorluğunun yıkıcı yenilgisinden sonra, İmparator tahttan çekilmek zorunda kaldı. Naumann, yeniden yapılanmanın çaresi olarak demokratik reform umutlarını gördü. Avrupa entegrasyonunun öncüsü olarak Naumann, merkezi Avrupa ülkeleri için ekonomik ve askeri bir birlik fikrini yaydı, fakat bu fikir Alman halkı arasında geniş destek bulsa da askeri liderler arasında tutulmadı.

Naumann barışçıl bir reforma inanıyordu. Böyle bir reformu getirmek ve demokrasinin temellerini oluşturmak için en önemli yollardan biri olarak siyasi eğitimin önemini biliyordu. 1917'nin başlarında, ölümünden sonra Alman Siyasi Bilimler Üniversitesi olacak olan, “Staatsbürgerschule" (Yurttaşlık Okulu) kurdu. Yurttaşlık eğitimi ile ilgili görüşleri, en önemli mirası oldu. 1909 Alman liberalizmi üzerine olan yazılarında şöyle bahsetmiştir: “ Liberalizm eğitimi, kesinlikle parlamento üyelerine has değildir; daha yüksek bir düzeyde, insanların liberal düşünmesi ve hareket etmesi için eğitilmesiyle ilgilidir. Kendi safında liderliğin yeni bir formunu geliştirecek kadar güçlü olan bir kişinin zaten ihtiyaç duyduğu kadar adamı vardır, fakat bugün eksik olan, liberal düşüncenin yaygın ve genel akışıdır.”

Savaş sonrası Alman İmparatorluğunun demokratik değişimini teşvik etmek için, Naumann  yeni bir partinin kurulmasına ortaklık etti,  "Deutsche Demokratische Partei" (Alman Demokratik Parti). Parti başkanı olarak, yeni bir anayasa üzerinde çalışan  millet meclisinin de üyesi oldu. Naumann,  "Weimar anayasası" olarak anılan, federal demokrasiyi öngören ve yurttaşlık haklarını sıralayan anayasaya büyük ölçüde katkı yapmıştır. Demokrasi yanlısı güçlerin koalisyonu , "Weimar Cumhuriyeti"nin  ilanına neden olan bu anayasanın kabul edilmesinde başarıya ulaşmıştır. Liberal demokrasi için bu büyük zaferden sonra, Friedrich Naumann bir Alman şehri olan Travemünde'de,  24 Ağustos 1919 tarihinde öldü.

II. Dünya savaşı sonrası, Naumann’ın öğrencisi ve ortağı olan Theodor Heuss yeni Almanya Federal Cumhuriyetinin ilk başkanı olduktan sonra, Friedrich Naumann Vakfını kurmak için ilk adımları attı. Amacı, Naumann’ın siyasi eğitim mirasını devam ettirmek ve dünya çapında liberal demokrasi için verilen mücadeleyi desteklemekti.

 

 

15 Mart 2013 tarihinde oluşturuldu
Son Güncelleme: 25 Mart 2013